"Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir."
Nelson Mandela
Fakülte Dergisi

[ Hakkımızda | Editör ve Yayın Kurulu | Danışmanlar Kurulu | Yayın ve Yazım İlkeleri | Dergi Sayıları ]


Hakkımızda

Fakültemiz, 24 Kasım 1962 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 4 yıllık öğretmen yetiştiren bir kurum olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde fakülte statüsü verilip Selçuk Üniversitesi'ne bağlanarak İlahiyat Fakülteleri arasına katılmıştır.

7/12/2011 tarihli ve 2011/2620 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 27 Aralık 2011 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca onanması ve aynı gün 28155 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması üzerine, Fakültemiz Konya Üniversitesine bağlanmıştır. Fakültemiz 3 ay 15 gün Konya Üniversitesi adı altında eğitime devam ettikten sonra 11 Nisan 2012 Çarşamba 28261 sayı ile Resmi Gazete'de yayınlanan 6287 nolu Kanunun 20. maddesinin yürürlüğe girmesiyle, üniversitemizin adının Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmesinden itibaren, eğitim faaliyetlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi adıyla sürdürmektedir.

Dergimiz, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi adıyla 1985 yılında başladığı yayın hayatını 1999 yılında neşredilen 9. sayısından itibaren hakemli dergi statüsünde sürdürmüştür. 2001 yılından itibaren de Bahar ve Güz döneminde olmak üzere yılda iki sayı olarak düzenli bir şekilde yayımlanmaya devam etmiştir. Dergimiz bu adla son olarak 2011 yılı Güz döneminde 32. sayısını yayımlamıştır.

2012 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlanan fakültemizde, dergimizin yayımı birkaç yıl yapılamamıştır. Bağlı olduğumuz Üniversitenin adının değişmesi sebebiyle, fakültemizin dolayısıyla dergimizin adında da değişikliğe gidilmiş ve 2012 yılı bahar döneminin 33. sayısıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi adıyla yayın hayatına devam etmektedir.

ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr