"Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir."
Maksim Gorki
Kişi Detayları
Adı Prof. Dr. Galip ATASAĞUN
Bölüm Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı Dinler Tarihi
Özgeçmiş 1987 Yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2013 Yılında Profesör oldu. Halen N. E. Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Doğum Yeri Akkise
Doğum Tarihi 1964
Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi
Lisans Tarihi 07.09.1987
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans Tarihi 15.09.1989
Yüksek Lisans Tezi Hıristiyanlık'ta Dünyanın Sonu ve Âhiret Kavramı
Doktora Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi
Doktora Tarihi 18.10.1996
Doktora Tezi İlâhî Dinlerde (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm'da) Dinî Semboller
Doçent Atandığı Tarih 02.09.2008
Profesör Atandığı Tarih 01.02.2013
Adres Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlâhiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 42090-Meram/KONYA
Telefon 3238250
Oda No 106
Dahili 8006
Cep Telefonu -
E-posta gatasagun@erbakan.edu.tr
Telif Kitapları
Dinler Tarihi
Dinler Tarihi Bibliyografya Denemesi (1923–2004)
Ebu'l-A'lâ Mevdûdî ve Tefhimu'l-Kur'ân'da Dinler
Hıristiyanlıkta Kıyâmet Alâmetleri ve Dünyanın Sonu
Hıristiyanlıkta Teslis İnancı ve İslâm Açısından Teslis'in Reddi
İlâhî Dinlerde (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’da) Dinî Semboller
Konya Merkezdeki Manevi Halk İnançlarının Dinler Tarihi ve Din Fenomenolojisi Açısından Değerlendirilmesi
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî ve Mesnevî’de Bahsedilen Dinler
Mevlânâ ve Türbesi–ziyaret fenomeni açısından bir değerlendirme-
Hakemli Makaleleri
Asya’da Kabîle Dinleri
Aztekler ve Mayalar
Dinler Tarihi Bibliyografya Denemesi
Emile Durkheim’in Dinin Orijini ve Tabiatı Hakkındaki Teorisinin Bir Kritiği
Hıristiyanlığın Tanıtımı, Yorumu ve Kurumsallaşmasında Sembollerin Yeri
Hıristiyanlıkta Kıyâmet Alâmetleri ve Dünyanın Sonu
Jainizm
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Hayatı ve Eserleri
Sembol ve Sembolizm
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları
Yahudilikte Dînî Sembol ve Kavramlar
Ziyaret Fenomeni
Tezleri
Hıristiyanlık'ta Dünyanın Sonu ve Âhiret Kavramı
İlâhî Dinlerde (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm'da) Dinî Semboller
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr