"Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir."
Maksim Gorki
Kişi Detayları
Adı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HARMANCI
Bölüm Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı İslam Felsefesi
Özgeçmiş Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Felsefesi dalında “İslam felsefesinde siyaset teorisi (Farabi, Maverdi, Nizamülmülk, İbn Teymiyye`nin siyasetnamelerine göre)” konulu çalış-ması ile yüksek lisansını tamamladı (1999). “İslam felsefesinde metaforik üslûp (İbn Tufeyl (ö.581/1185)’in “Hay İbn Yakzân” Eseri Örneği) konulu çalışması ile doktorasını tamamladı (2007).
Konya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Ana Bilim Dalında Dr. araştırma görevlisi olarak çalışıyor.
İlk öyküsü Kasım 1994'te Dergah'ta yayımlandı. O tarihten sonra, Gülyağmuru, Çerağ, Jurnal, Yürüyüş, Absürdistan, Hece, Hece Öykü ve Kökler’de öyküler yayımladı.
Öykü dışında, felsefe, irfan, edebiyat, sinema, müzik, mizah gibi alanlarda deneme, makale, inceleme, vd. türünde yazıları yayımlandı.
2004 yılında TYB Konya Şubesi adına, Konya Öykü Günleri/ Öykü Sempoz-yumu’nun organizasyonunda görev aldı, sempozyum genel sekreterliğini üstlendi.
Makalat, Marife, S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi gibi akademik-hakemli dergilerde yayın kurulu üyeliği yaptı.
Kitap, süreli yayın ve web yayıncılığı gibi neşriyat işleriyle uğraştı. Yediveren(Mayıs 2000-Mayıs 2010 tarihleri arası), Kökler gibi yayınevlerinin kuruluşunda bulundu ve yayın yönetmenliğini üstlendi.
1995 yılında, Hikmet Yolunun Aydınlığında Yürüyüş (dönemlik öğrenci dergisi)ni, bir grup arkadaşıyla birlikte çıkardı.(Dergi halen S.Ü. İlahiyat Fakültesi öğrencilerin-ce yayımlanmakta. 27. sayı: Güz 2011)
2000 yılından beri, 40İkindi.com Kültür Edebiyat Portalı’ nın Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyor ve aynı sitede “İzlence” serlevhâlı köşesinde sinema yazıları yazıyor. 2004 yılında, Metafor (sözlü/yazılı/dijital kültürler)dergisi ile www.islamfelsefesi.com sitesi’nin Kurucu Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. 2005’ten beri www.beyazbulut.com çocuk sitesinin koordinatörlüğünü de yürüt-mektedir.

Eserleri:
Muhtemel Menkıbeler (Türkiye Yazarlar Birliği 2010 yılı “Yılın Hikayecisi Ödülü”, I. Bsm.: Ankara: Hece Yayınları, 2010, II. Bsm.: Ankara: Hece Yayınları, 2011; öykü),

Güneş Ağlayınca (Esra Film 1994 yılı çocuk hikayesi dalında mansiyon ödülü, I.bsm.: Konya 1996, II. bsm.: Konya 1997, çocuk öyküsü),

Davul Tozu Minare Gölgesi (I.bsm.: Konya 2000; anlatı),

Konya’da Düşünce ve Sanat (I. Bsm.: Konya 2003; edisyon),

Konya Öykü Günleri I (TYB Konya Şubesi Öykü Sempozyumu Bildirileri Kitabı, I. Bsm.: Konya 2004; edisyon) adlı eserleri yayımlandı.

***

Dr. Harmanci graduated from Selcuk University with Bachelor of Theology (1996) and M.A. in Islamic Philosophy (1999) degrees. His M.A. thesis is titled “Political Theory in Islamic Philosophy According to the Books of Government by Farabi, Maverdi, Nizamülmülk, İbn Teymiyye” (İslam Felsefesinde Siyaset Teorisi: Farabi, Maverdi, Nizamülmülk, İbn Teymiyye`nin siyasetnamelerine göre). Later, in 2007, he earned his PhD of Islamic Philosopy with his thesis titled “The Metaphorical Style in Islamic Philosophy: The example of Ibn Tufeyl’s ‘Hay Ibn Yakzan” (İslam Felsefesinde Metaforik Üslûp: İbn Tufeyl’in ‘Hay İbn Yakzan’ eseri örneği).
Currently, he is a research assistant of Islamic Philosophy at the Department of Philosophy and Religious Sciences at the Faculty of Theology in Selcuk University.
After publishing his first short story in Dergah in 1994, he has published his stories in Gülyağmuru, Çerağ, Jurnal, Yürüyüş, Absürdistan, Hece, Hece Öykü and Kökler.
Apart from short stories, he has published essays, articles and investigations etc. on the fields of philosophy, wisdom, literature, cinema, music and humor.
In 2004, he was the general secretary in the organization: Konya Short Story Days/Short Story Symposium on behalf of Turkey Authors Association Konya Office.
Dr. Harmanci is on the editorial board of the following academic juried journals: Makalat, Marife, S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi.
He had experience in publishing books, periodical papers and websites. He co-founded publishing houses such as Yediveren (May 2000-May 2010) and is Editor in Chief of Kökler.
In 1995, he published Hikmet Yolunun Aydınlığında Yürüyüş (bulletin published by students per semester) with some of his friends. (The magazine is being published by the students of Theology Faculty of Selcuk University. Issue 24: Spring 2010)
Since 2000, he has been Chief Editor of 40İkindi.com Kültür Edebiyat Portalı and he has been writing cinema essays in his column titled “İzlence” on the same website. In 2004, he co-founded and become Chief Editor of Metafor magazine (journals of cultures of verbal/written/digital) and www.islamfelsefesi.com website. Since 2005, he also has been coordinating a kids-focused website www.beyazbulut.com.

His Works:
Short Short Stories: Muhtemel Menkıbeler
Writers Union of Turkey (TYB) 2010 Awards-Writer of the year 2010(story)
(First edition: Ankara: Hece, 2010; Second edition: Ankara: Hece, 2011)
Stories for Children: Güneş Ağlayınca (When the Sun Weeps)
Prize of honorable mention received from Esra Film in 1994
(First edition: Konya, 1996. Second edition: Konya, 1997)
Narrative : Davul Tozu Minare Gölgesi
(Dust of the Drum and Shadow of the Minaret)
(Konya, 2000)
Critical Edition : Konya’da Düşünce ve Sanat (Thought and Art in Konya)
(Konya, 2003)
Konya Öykü Günleri I (Konya Short Story Days I)
(The book of statements in the Symposium of Short Story
Days, published by Turkey Authors Association Konya
Office, 2004).
Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk İlahiyat
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Sosyal Bilimler
Doktora Yaptığı Üniversite Selçuk Sosyal Bilimler
Adres Konya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 42090 Meram/KONYA
Telefon 0 332 3238250
Oda No 107
Dahili 8007
E-posta mehmetharmanci@gmail.com
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr