"Milletimizin siyasi ve sosyal hayatında, fikri terbiyesinde de rehberimiz İlim ve Fen olacaktır."
Mustafa Kemal Atatürk
Kişi Detayları
Adı Doç. Dr. Ahmet ARAS
Bölüm Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı Dinler Tarihi
Özgeçmiş Lisans ve Yüksek Lisansı Selçuk Üniversitesinde yaptı. Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Bilim Dalında 1995 yılında “İlahi Dinlerde Meslekler” konulu çalışmayla yüksek lisansını, 2003 yılında da “Protestanlık Tarihinde Kalvinizm” konulu çalışmasıyla doktorasını tamamladı.
2018 yılında Doçent oldu. Şu an Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi A.B.Dalında Doçent olarak görevini sürdürmektedir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstünde Dinler Tarihi Metodolojisi, Dini Coğrafya, Dinler ve İnançlar Tarihi ile Dini Kurumlar Tarihi derslerini; İlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde Dinler Tarihi, Dinler Arası İlişkiler, Halk İnançları ve Dinler Coğrafyası derslerini vermektedir..

A- KİTAPLARI
1- “Dinlerde Çalışma Hayatı ve Meslekler”, Konya -2004.
2- “Protestanlık Tarihinde Kalvinizm”, Konya-2005.
3-“Konya Merkezdeki manevi Halk inançlarının Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, Konya 2006. (Dinler Tarihi Abdalı Öğretim elemanları ile ortak hazırlandı.)
4-Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi “Mitoloji ve Din”, Ders Kitabı Bölüm 7 “Hint ve Uzak Doğu Kökenli Dinler”, ve Bölüm 8 “Ortadoğu Kökenli Dinler”, Eskişehir-2012.
5- “Harita ve Grafiklerle Dinler Coğrafyası”, Emin Yayınları, Bursa-2016

B-MAKALELERİ
1- “Konya ve Çevresinde Misyonerlik”, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri, Dinler Tarihi Derneği Yayınları,s.211-214,Ankara-2005.
2- “Türkçe İnternet Sitelerindeki Misyonerlik Faaliyetlerinin Yeni Boyutu” Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 4, s.113-123,Konya 2007.
3- “Konya Salnameleri Işığında Gayr-i Müslimlere Ait İbadet ve Eğitim Kurumlar” Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 5, s.75-82,Konya 2008.
4-“ Tanzimattan Cumhuriyete Protestanların Anadolu’daki Durumları ve Gösterilen Dini Hoşgörü” Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Bildiriler, Din,Cilt 1,s :1-8, Ankara-2008
5- “Anadolu Kültüründe Yedi uyurlar” Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 6, s.87-93,Konya 2008.
6- ‘‘ Ortadoğu İnanç Tarihinde İnsan Haklarına Bakış’’ Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 9, s.61-68,Konya 2010.
7- “Geçmişten Günümüze Kıbrıs İnanç Coğrafyası” Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 12, s.165-176,Konya 2011.
8- ‘‘Dinlerin Çalışma Hayatına Bakışları Ve Teşkilatlar’’ Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 15, s.151-166,Konya 2013.
9- ‘‘Elmalılı Hamdi Yazır’ın “Hak Dini Kur’an Dili” Tefsirinde Hıristiyan Mezhepleri İle İlgili Görüşleri” Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 16, s.113-128, Konya 2013.
10- “ Dinler Coğrafyasında Geleneksel Kültür ve Din Adına Gerçekleştirilen Uygulamalar” Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 21, s.227-237, Konya 2016
Doğum Yeri Yozgat
Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi
Doktora Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi
Telefon 3238250
Oda No 137
Dahili 8044
Cep Telefonu 536 9636683
E-posta arasahmet@hotmail.com
Diğer E-posta arasahmet@erbakan.edu.tr
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr