"Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir."
Nelson Mandela
Kişi Detayları
Adı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDEM
Bölüm Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı Din Felsefesi
Doğum Yeri KONYA
Doğum Tarihi 1979
Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Ünv.
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Ünv.
Yüksek Lisans Tezi P.Tillich'e Göre Bir Dİn Felsefesi Sorunu Olarak Vahiy
Doktora Yaptığı Üniversite NEÜ
Doktora Tezi William James'e Göre Dini Tecrübe ve Epistemolojik Değeri
Yardımcı Doçent Atandığı Tarih 12.04.2013
Telefon 05052280567
Oda No 149
Dahili 8058
Cep Telefonu 05052280567
E-posta omferdem@hotmail.com
Telif Kitapları
Klasik ve Modern Vahiy Anlayışı (Paul Tillich Örneği)
Şehir ve Alimleri (Edisyon)
Bölüm Yazarlıkları
FANATİZMİN BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNE OLUMSUZ ETKİLERİ VE FANATİZME KARŞI FELSEFİ ÇÖZÜMLER
İslam Düşüncesinde Yönetim ve Liderlik "SİYASET FELSEFESİNDE LİDERLİK"
Hakemli Makaleleri
Mitolojik Dönem Ve Sonrasında Türkler’in Felsefi Anlayışı Ve Felsefeye Katkılarına Genel Bir Bakış
Sadreddin Konevi’de İnsan-ı Kâmil Anlayışı ve Medeniyete Etkileri
William James’in Gifford Konferansları ve The Varieties of Religious Experience İsimli Eserinin Yankıları Üzerine Bir Analiz
William James’te Hakikat Problemi / The Problem of Truth According to William James
Bildirileri
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESİNDE İNSANIN KENDİ VE ÖTEKİYLE İLİŞKİSİNE DAİR FELSEFENİN ROLÜ
EĞİTİM FELSEFESİ AÇISINDAN AHİLİK TEŞKİLATINDA MESLEK VE DEĞERLER EĞİTİMİ
FANATİZMİN BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNE OLUMSUZ ETKİLERİ VE FANATİZME KARŞI FELSEFİ ÇÖZÜMLER
İmam Hatip Liselerinde Görev Yapan Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Konya Örneği)
SADREDDİN KONEVÎ’DE İNSAN-I KAMİL ANLAYIŞI VE ÜST İNSAN MODELLERİNİN MEDENİYETE ETKİLERİ
Kütüphanesindeki Eserler
1000 Darwin Çıkmazı
101 Felsefe Problemi
20. Yüzyıl Ansiklopedisi
20. Yüzyıl Felsefe Tarihi
20. Yüzyıla Yön Veren 20 Büyük Filozof
2001 Uygarlığı
32 Alıntıda felsefe tarihi
90 dakikada Aristoteles
90 dakikada Descartes
90 dakikada Hegel
90 dakikada Kant
90 dakikada Kierkegaard
90 dakikada Konfüçyus
90 dakikada Nietzsche
90 dakikada Platon
90 dakikada Sartre
90 dakikada schopenhauer
90 dakikada Sokrates
90 dakikada Wittgenstein
A'dan Z'ye Felsefe
Adalet Kavramı
Adam Gibi
Aforizmalar
Ahilik ve Meslek Hayatı
Ahlak Felsefesi
Ahlak Felsefesinin Temel Problemleri seçme metinler
Ahlak ile Dinin İki Kaynağı
Ahlak ve Ötesi
Ahlak ve Ötesi
ahlakın soykütüğü üstüne
Akıl ve İnanç Din Felsefesine Giriş
Akıl ve Sezgi
Aklımızdaki Soru İşaretleri
Aklın Aynası
Aklın Türleri
Allah Felsefe ve Bilim
Alvin Plantinga ve Analitik Din Felsefesi
Alvin Plantinga ve Analitik Din Felsefesi
Amerikan Pragmatizminin Öncüleri
amerikan ruhiyatı
Anadolu'da Aleviler ve Tahtacılar
Anahatlarıyla İslam Felsefesi
Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar
Anlam Doğrulama ve Edimsellik
Antik Yunandan Modern Döneme Felsefe Tarihi
Aramızda Kalsın Tanrı Var
Arap Kaymakam
Arapopça-Türkçe Yeni Kamus
Ariflerin Aynası
Aristoteles
Aristoteles
Aristoteles ve Lise
Aşıklar Sultanı Hz. Mevlana
Aşk, Güç ve Adalet
Aşkın Metafiziği
Ataların Hikayesi
Ateistlerin Tanrısı
Ateizm ve Sosyo-Politiği
Ateizm ve Sosyo-Politiği
Ateizm Yanılgısı
Ateizmin Çıkmazı
Avrupa'da İslam ve Müslümanlar
Avrupa'da Türk Ailesi ve Din Eğitimi
Ayetleriin Işığında iman,, ibadet ve ahlak üzerine sohbetler
Aziz Thomas'ta Felsefe-Teoloji İlişkisi Bilgi ve İnanç
Barnabas İncili
Başka Diyarların Felsefeleri
Başmakalelerim
Batı Felsefesi Tarihi
batı felsefesinde 100 temel Mesele
Bazı Felsefe Meseleleri
Bazı Felsefe Meseleleri
Belçika'da Türk Ailesi ve Din Eğitimi
Benim Gözümden Dünya
Bertrand Russell Yirminci Yüzyılda Bir ateist Düşünür
Bertrand Russell'da Ahlak Felsefesi
Beyin Senin Hikayen
Bilgelik Peşinde Din Felsefesi Yazıları
Bilgi Felsefesi
Bilgi Nedir?
Bilimsel Araştırma ve e-Kaynaklar
Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi
Bilinmeyen Osmanlı
Bir Şeytan'nın Papazı
Birince Çözümlemeler
Büstanu'l-Muhaddisin
Büyük İslam İlmihali
Büyük İslam Tarihi
Büyük sözlük Türkçe İngilizce
Cami ve Gençlik
Cami Yazıları
Cennet Savunucusu Wililiam James'in Din felsefesi
Cennetten Akan Irmak
Cesur Yeni Beyin
Charles S. Peirce'ün Pragmatik Felsefesi
Cumhuriyet Devri akademik siyer çalışmaları kataloğu
Cumhuriyet Devri akademik siyer literatürü
Çağdaş Felsefe
Çağdaş Felsefede İlim ve Din
Çığlığın Gücü
Çile
Çocuklar ve Gençler için Hayat Rehberi
Çocuklara Öykülerle Kırk Hadis
Çorum Tarihi ve Kültüründe Tasavvuf Geleneği
Çöplük
Dahinin Görevi
Darwin
Darwin'in Kara Kutusu
David Hume Ve din felsefesi
Dawkins Yanlışlığı
Delil ve Kaynaklarıyla İslam Dini
Descarters
Devlet
Devlet
Dil, Anlam ve Doğruluk
Dil, Doğruluk ve Mantık
Din Dili
Din Dili Dil Oyunu mu?
Din felsefesi
Din felsefesi
Din felsefesi Çalışma ve Deneme Kitabı
Din felsefesi dersleri
Din Felsefesi seçme metinler
Din felsefesi yapma biçimleri
din felsefesine giriş
din felsefesine giriş
Din felsefesini Anlamak
Din Fenomeni
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Öğretiminde yeni Yaklaşımlar
Din Psikolojisi
Din Psikolojisine Giriş
Din Sosyolojisi
Din ve Beyin
Din ve Bilim
Din-Devlet İlişkisi
Din-Felsefe Tartışması
Dinde hakikat
Dinde Sembolizm
Dine Psikolojik Yaklaşımlar
Dini Felsefi Sohbetler
Dini Hitabet çeşitleri ilkeleri örnekleri
Dini Hitabet çeşitleri ilkeleri örnekleri
Dini Sosyoloji
Dini Tasavvufi ve Hikemi Şiirler Antolojisi
Dini Tecrübe ve Meunet
Dini Tecrübe ve Mistisizm
Dinler ve Hakikat
Dinsel Bilgi Sorunu
Divan
Dlikeli fikriarwin'in Tehlikeli Fikri
Durkheim Sosyolojisi
Dünya Görüşüm
Düşünme Stilleri
Ebu Hanife2NİN hocası Hammad ve Fıkhi Görüşleri
Eğitim Sosyolojisi
Ehl-i Beyt Sevgisi
Elektra
Eleştirel Düşünme Rehberi
Emevi Devleti Tarihi
Emeviler Döneminde Hıristiyanlar
Emile Boutroux'da Din Felsefesi
Emile Boutroux'da Zorunsuzluk Doktrini
Empertyalizmin Felsefesi Pragmatizm
Epinomis
Epistemolojik Açıdan İman
Erasmus
Eski Maraş'ta Örf'ler Adet'ler ve İctimai Hayat
Euthyphron
Euthyphron
Evrenin Sırları ve Allah
Ezanı Anlamak
Farabi
Faydacı Aklın Eleştirisi
Felsefe
Felsefe Diyalogları
Felsefe Kitabı
Felsefe Metinleri
Felsefe Parçaları yada bir Parça Felsefe
felsefe sözlüğü
felsefe sözlüğü
Felsefe Tarihi
Felsefe yazarlarından Seçme Metinler
Felsefe-Din İlişkileri
Felsefeden Acil Çıkış
Felsefenin Arka Merdiveni
Felsefenin İlkeleri
Felsefenin Kötü Çocuklarından 33 Ders
Felsefenin Öyküsü
Felsefeye Giriş
Felsefeye Giriş
Felsefeye Giriş
Felsefeye Giriş
Felsefeye Giriş
Felsefeye Giriş
Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü
Felsefi Metinler : Pragmatizm
Felsefi Soruşturmalar
Fıkhu's Sire
Fıkıh Dersleri 1
Filozofların Tutarsızlığı
Fizik
Fransızca Konuşma Klavuzu
Fusulü'l-Medeni
Gabriel Marcel'in Varoluşçuluğu
Gazali ve Nedensellik
Gazali'ye Göre Allah'ın Varlığının Delilleri ve Estetik Delil
Gazzali'de Bilgi sistemi ve Şüphe
Geçmişten günümüze Sille'de Toprak İşçiliği
Gen Bencildir
Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu
Gerçeğin Büyüsü
Goethe ve tasavvuf safahatım
Gorggias
Göç ve Din
Gökcisimlerinin Dönüşleri Üzerine
Gökkuşağını Çözmek
Gökyüzü Üzerine
Görüşlerim
Güneş Ülkesi
Günümüzde felsefe Disiplinleri
Habermas
Hadis Kaynaklarında Faiz ve Finansman
Han Duvarları
Hanım Fetvalar
Hani Tanrı Ölmüştü
Hastanede Dini Hayat
Hayatı ve Hatıralarıyla Abdullah Büyük
Hayvan Çiftliği
Hayvanlar Ne İster
Hazreti Aişe
Hazreti Peygamber ve Sevgi
Hediegger'in Din Felsefesi
Hegel
Hegel
Hegel ve Hegelcilik
Hegel'in Tanrısı
Heistiyan Mistik Düşüncesi
Herakleitos
Hume
Huzur
Hükümdar
Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma
Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı
hz Muhammed'i Doğru Anlamak
Hz. Muhammed
Hz. Peygamber ve İman
Hz. Peygamber ve Kardeşlik Hukuku
İbn Kemal'de Metafizik
İbn Miskeveyh ve Yunan'da ve İslam'da Ahlak Görüşleri
İbn Rüşd felsefesinde Yorumbilim (Te'vil)
İbn Sina ve Gazali'de Bilgi Problemi
İbn Sina ve Thomas Aquinas'ta Kötülük Problemi
İbni Sina'da Bilgi Teorisi
İçinizdeki Lideri Geliştirmek
İdeal Devlet
İhyau Ulumi'd-Din
İhyau Ulumid-Din
İkbal'in Felsefe Sisteminde Tanrı İnsan ve Kainat
İktidara Karşı Adalet
İlk Yedi Asırda Hadis İlimleri Literatürü
İlkçağ Felsefe Tarihi
İlkçağ Felsefe Tarihi
İlkçağ Felsefe Tarihi 1
İlkçağ Felsefesi Tarihi
İlkçağ Felsefesi Tarihi
İlkçağ Felsefesi Tarihi
İlkçağ Felsefesi Tarihi
İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler
İman Ve İnkarın Felsefi Temelleri
İmanın Dinamikleri
İnancın Sonu
İnsan Hürriyeti
İnsan ve davranışı
İnsanın Kosmostaki Yeri
İnsiyak İtiyak İrade
İon
İsaguci Mantığa Giriş
İskenderiye Yahudi Okulu Kurucusu Philo'nun Din Felsefesi
İslam Ahlakı
İslam Akaidi
İslam Dünyasında Düşünce Soruları
İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri
İslam Düşüncesinde Yönetim ve Liderlik
İslam Felsefesi
İslam Felsefesi Tarihi Dersleri
İslam Felsefesi Üzerine
İslam Felsefesi Yazıları
İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi
İslam Hukuk İlminin Esasları (usulü'l-fıkh)
İslam Hukuk İlminin Esasları (usulü'l-fıkh)
İslam Hukuku
İslam Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık
İslam Kurumları Tarihi
İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler
İslam Şark Klasikleri MESNEVİ
İslam ve Modern İnsanın Çıkmazı
İslam ve Öteki
İslam'ı Okumaya ve Öğrenmeye Nereden Başlanmalı
İsmail Bir Zihin ve Ruh Macerası
İtiraflar
İyinin ve Kötünün Ötesinde
jean-paul Sartre
Jung ve Din
Kant
Kara Günler ve İbrret Levhaları
Karanlık Yol
Karatay Tarih-Kültür-Sanat
Kelam
Kelam
Kelam Tarihi
Kendi kendine Modern Arapça Öğretimi
Kırk Hadis Şerhi ve Tercümesi
Kısa Felsefe Tarihi
Kızıma Felsefe Öğretiyorum
Kierkegaard
Klasik Mantık
Klasik Türk Şiirinde Aşere-i Mübeşşere
Klasiklerle Felsefe
kolay, kısa, keyifli Felsefe
KOmplo Yok
Komünistler Nasıl Yalan Söyler
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Kozmos'dan Kuantum'a 1
Kötülük ve Theodise
Kritias
Kur'an Okumaları-II
Kur'an Surelerinin Kimliği
Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kur'an-ı Kerim'den Sureler Kelime ve Toplu Ayet Mealleri
Kur'an-ı Kerim'in Sırları
Kur'an'da Bilgi Teorisi
Kur'an'da Kader
Kur'an'ı Anlama Metodolojisi
Kur'an'ın Ana Konuları
Kutadgu Bilig
Küresel Terör ve türkiye
Leibniz
Lütfiyye-i Vehbi
Lysis
Machiavelli
Mantık
Mantık Yanlışları
Maraş Merkez Ağzı
Maraş'ta Divanından Parça kalmış Halk Şairleri
Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
Maturiidide Bilgi Problemi
Mefahim
Mekke'ye Giden Yol
Mekuplar
Meneksenos
Merak Tutkusu
Metafizik Temaşa ve Mistik Deneyim
Metinlerle Ortaçağda Felsefe
Mi'yar-ı Sedat ve Adab-ı Sedat
Milletimizde Peygamber Sevgisi
Mistisizm
Modern Batı Düşüncesinde Vahiy
Modern Bilim "Tanrı Var"
Modern Çağda Ahlak Sempozyumu
Modern Dünyada Geleneksel İslam
Montaigne
Muhammedi Yol
Muhyiddin İbn Arabi Kibrit-i Ahmer'in Peşinde
Mukaddime
Mukayeseli İslam ve Batı Felsefeleri'nde Sistematik Problemler
Müderris Hasan Kudsi Efendi ve İcazetleri
Müslüman Şahsiyeti
Müslümanın Temel Kültürü
Nasıl Çocuklarıma Namazı Sevdirebilirim?
Naturalizm Çıkmazı
Neden Hıristiyan Değilim
Nietzsche ağladığında
Nietzsche'nin Son Rüyası
Nikomakhos'a Etik
OD
Okuyucularla
Ol Dedi Oldu
Olasılıksız Dağına Tırmanmak
Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi
Orucu Anlamak
Osmanlı Tarihi Kayı
Öfke ve Hiciv
Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur Musun?
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
öteki olmak ötekiyle yaşamak siyaset kuramı yazıları
Panteizm ve Vahdet-i Vücud Mukayesi
Para Psikoloji ve Felsefe
Paradokslar Kitabı
Parmedines
Paşalar Şehri İstanbul
Peygamberimizin Hayatı
Phaidon
Philo-Sophia-Loren
Pir-i Türkistan Ahmed Yesevi ve Yeni Horasanlı Erenler Anadolu Hareketinin el Kitabı
Platon bir gün Kolunda bir Ornitorenkle Bara Gider
Platon ve Akademia
Politika
Posmodernizim İslam ve Us
Pozitivizme ve pragmatizme karşı Felsefeyi Savunmak
Pragmacılık 1
Pragmatizm
Pragmatizm pratik bir felsefe
Pratikte Felsefe
Problem Çözme Stratejileri
Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti
Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti
Program Geliştirme Kaynak Metinler
psikoloji
pythagoras bir gizem peygamberi
Radyoda Felsefe
Richard Rorty Pragmatizm ve Politik Liberalizm
Richard Swinburne'e Göre Bilimsel ve Kişisel Açıklama
Riyazü's-Salihin
Rousseau
Ruh Sağlığı ve Din
Ruhbilimin Öncüleri
Ruhiyat
Ruhun Uyanışı
Rus Felsefesi Tarihi
Schopenhauer
Selefilik
Sezgi Mantığın Ötesini Bilmek
Sille Kadın ve Erkek Kıyafetleri
sistematik felsefe bağlamında platon-aristoteles karşılaştırması
Siyaset ve Retorik
Sofi'nin Dünyası Felsefe Tarihi üzerine bir roman
Sokrates
Sokrates'in Savunması
Sokrates'ten Önce felsefe
Söylemek ve Yapmak
Spinoza
ST. THOMAS AQUINAS
Suç ve Suç Korkusu
Sufi Tecrübenin epistemolojisi
Sufi ve Dil (mevlana örneği)
Sultan Aziz Niçin Tahttan İndirildi Nasıl Şehid Edildi?
Sühreverdi ve İşrak Felsefesi
Şia ve Tarihi Rivayetler
Şiddet ve Sevgi İkileminde Hıristiyanlık
Şimşek
Şölen
Şölen
Şu Çılgın Türkler
Taberi Tarihinde Türkler
Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu Hakkında
Tanıklarla Sokrates
Tanrı Dağı Ziyafeti Balıkesir Muhasebesi
Tanrı ve Süreç
Tanrı Yanılgısı
Tanrı, Ölüm ve Zaman
Tanrı'yı Bilmek
Tanrı'yla Kavgalı Adam
TanrıYanılgısı Üzerine
Tarih Felsefesi
Tarih Felsefesi
Tarih Felsefesinin Problemleri
Tasavvuf
Tasavvufi Meselelere Fıkhi Bakış
Tasvir-i Efkar Gazetesi
toplum bilimi ders notları
Toplum Sözleşmesi
Türk Düşünce Tarihi
Türk Felsefe Tarihi
Türk İslam Düşüncesi Yazıları
Türk Sufiliğine Bakışlar
Türk Tefekkürü Tarihi
Türkiye'de Anti-Materyalist Felsefe
Türkiye'de Felsefe
Türkiyede Cumhuriyet Dfeöneminde Felsefe
Türkiyede Din Felsefesi
Türkiyede Din Felsefesine Doğru
Türklerin Altın Kitabı
Türklerin Kökeni
Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak
Ustam ve Ben
Utopia
Üç Hanım Şairin Dilinden Hz. Peygamber
Ümid Kapısı
Ürdün'de Osmanlı Mimarisi
Varoluşçu Teoloji Paul Tillich'te Din ve Sembol
William James Ampirizm ve Pragmatizm
William James'in Ahlak Anlayışı
William James'in Pragmatik Felsefesi
Wittgenstein'da Din felsefesi
Wittgenstein'ın Din felsefesi
Wittgenstein'in Böceği
Yalan
Yalnız Gezegenin Düşleri
Yalnızız
Yaratıcı Aşk
Yaratıcılık ve Pragmatizm
Yasalar
Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor
Yeni Atlantis
Yeni çağ Felsefesi
Yeryüzündeki en büyük Gösteri
Yirminci Asırda Felsefe
Yunus Emre'de Allah-Alem-İnsan Münasebeti
Yunus Emre'de Allah-Alem-İnsan Münasebeti
Yusuf ile Züleyha
ZATA Düşünmek Yetmez Sorgulamalısın
Zeytun ve çevresindeki Ermeni İsyanları
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr